De zaak Katyn

In 1995 maakte de anti-fascist melding van het volgende:

 

Katyn

...Meer

 is de laatste weken weer eens in de belangstelling gebracht. Jeltsin schijnt in de archieven een kattebelletje van Beria aan Stalin gevonden te hebben, waar overigens het woord Katyn niet in voor komt, maar dat daar toch op zou moeten slaan. Poolse en Russische historici hebben de laatste jaren al ijverig in de zogenaamde “openbaar geworden archieven” gezocht, en niets gevonden. Toen was het waarschijnlijk nog niet geproduceerd. De namen van die ‘onafhankelijke waarnemers’ van de foto zijn te lezen in de brochure van Goebbels c.s., die in 1943 na ‘de vondst’ uitkwam onder de titel: "Demonendans op den Geitenberg"

 

Leden van de internationale medische commissie onderhouden zich met getuigen van de massamoord. (Later verklaarden ze in Neurenberg dat ze door martelingen gedwongen waren om zo te getuigen).

 

Zij kwamen uit de bezette of fascistische landen: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Italië, Kroatië, Nederland, Protectoraat Bohemen en Moravië, Roemenië, Slowakije, Hongarije en het ‘neutrale’ Zwitserland. De deskundigen waren uitgenodigd door Reichsgesundheitsfürer Dr. Conti. Mogelijk is hij die "anstandige Kerl" in dat smetteloze (feest)uniform, die met afgrijzen op zijn gezicht naar de lijken kijkt. Later werd de ’onafhankelijke pers’ ook nog uitgenodigd. In "Demonendans op den Geitenberg" staat ook een verslag van "den vertegenwoordiger van het Algemeen Handelsblad". (In 1970 gefuseerd met de Nieuwe Rotterdamse Courant tot NRC/Handelsblad).

 

Van de Nederlandse waarnemer, Dr. H.M. de Burlet, hoogleraar in de anatomie aan de universiteit te Groningen, kan men gegevens nakijken in het universiteitsmuseum. Wij hebben hen blij kunnen maken met een copie van de "Demonendans op den Geitenberg". Zij meldden ons in 1988, toen we bij één der periodieke media-oprispingen over Katyn, om informatie vroegen, dat de gegevens over de ontslagprocedure van De Burlet opgesloten zaten in een geheime kluis. (nazi's moeten beschermd worden). Zij stuurden een heel pak materiaal waaruit we nu enkele gegevens en de foto waarop ook De Burlet is afgebeeld, hier plaatsen. De Burlet (en zijn familie) was dus een fascist. Hij vluchtte met de bevrijding naar Zwitserland, later naar Amerika, daar werd hij in Philadelphia tot hoogleraar anatomie benoemd. In dezelfde tijd veroordeelde de politieke Kantonrechter hem in Nederland bij verstek tot 4 jaar gevangenisstraf en verbeurd verklaring van zijn bezittingen.

 

De Burlet was in Katyn vergezeld door zijn assistent Dr. J.H.Diemer, geen fascist. Met hem liep het niet zo goed af. Dr. Diemer stierf in het concentratiekamp Sandbostel. (Die getuige was kennelijk niet bruikbaar). Dr. Speleers, professor in de oogheelkunde aan de universiteit van Gent, was de ‘onafhankelijke’ uit België. Onze Belgische vrienden meldden dat hij eveneens een fascist was. De Zwitserse onderzoeker was Dr. Naville, hoogleraar in de gerechtelijke geneeskunde aan de universiteit te Genève. Hij legde na beëindiging van de secties direct een verklaring af aan een Duitse oorlogsverslaggever: "Het motief voor deze massamoord vloeit voort uit een wrede levensbeschouwing, uit de wil de burgerlijke wereld te vernietigen. Dat is een verschrikkelijk gevaar voor het avondland. Enz." Dr. M. Markov, docent in de gerechtelijke geneeskunde en criminologie aan de universiteit te Sofia, vertegenwoordigde Bulgarije. Hij getuigde later in Neurenberg. Wij noteren tot slot enkele getuigenissen. Omwille van de plaatsruimte laten we de vragen van de aanklager weg, die kunt u uit de antwoorden begrijpen. Dr. Markov: "Wij zijn twee maal in het Bos van Katyn geweest. Ik schat niet meer dan drie tot vier uur per keer. De documenten die wij gezien hebben lagen in vitrines." Markov getuigde dat hij niet tot een conclusie had kunnen komen en zich daarom op het in te vullen formulier had beperkt tot een verslag van de door hem verrichte sectie. (Ieder had op één lijk sectie verricht.) Aanklager: "Waarom?". "Omdat mij uit de in te vullen formulieren die men mij overhandigde bleek dat men ons al op voorhand wilde suggereren dat de lichamen drie jaar lang onder de grond hadden gelegen. En aangezien de gegevens die ik uit de door mij verrichte sectie verkreeg, in volkomen tegenspraak waren met dat verhaal, onthield ik mij van een conclusie." Verschillende getuigen die ter plaatse woonden, verklaarden in Neurenberg dat zij na de bezetting van de nazi's nog Poolse officieren aan het werk hadden gezien. Eén der getuigen verklaarde dat de Duitsers in de herfst van 1941 nog klopjachten hadden gehouden op gevluchte Poolse officieren.

Dus in de tijd dat zij volgens de nazi's al vermoord waren. Ook werd in Neurenberg een document getoond van het Poolse Rode Kruis dat bij de moordpartijen gebruik was gemaakt van Duitse munitie: Kaliber 7,65 mm. Fabrikaat “Geko”.

 

A. van Luttikhuizen-de Vries, 1995

 

 

(Verbergen)
Forum | Laatste bericht

NCPN Beheerder, 06-04-10, 16:31, 7 jaren geleden: De zaak Katyn

Reeds in 1995 maakte ons blad de 'anti-fascist' melding van het feit dat er een gerichte mediacampagne bezig was de waarheid over de massamoord van Katyn te verdraaien. De oude theorie dat 'de Russen' de massamoord op Poolse officieren en intellectuelen op hun geweten hadden, werd opnieuw opgepoetst. We lezen daar het volgende:

 

Katyn is de laatste weken weer eens in de belangstelling gebracht. Jeltsin schijnt in de archieven een kattebelletje van Beria aan Stalin gevonden te hebben, waar overigens het woord Katyn niet in voor komt, maar dat daar toch op zou moeten slaan. Poolse en Russische historici hebben de laatste jaren al ijverig in de zogenaamde “openbaar geworden archieven” gezocht, en niets gevonden. Toen was het waarschijnlijk nog niet geproduceerd. De namen van die ‘onafhankelijke waarnemers’ van de foto zijn te lezen in de brochure van Goebbels c.s., die in 1943 na ‘de vondst’ uitkwam onder de titel: "Demonendans op den Geitenberg".

 

Leden van de internationale medische commissie onderhouden zich met getuigen van de massamoord. (Later verklaarden ze in Neurenberg dat ze door martelingen gedwongen waren om zo te getuigen).

 

Zij kwamen uit de bezette of fascistische landen: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Italië, Kroatië, Nederland, Protectoraat Bohemen en Moravië, Roemenië, Slowakije, Hongarije en het ‘neutrale’ Zwitserland. De deskundigen waren uitgenodigd door Reichsgesundheitsfürer Dr. Conti. Mogelijk is hij die "anstandige Kerl" in dat smetteloze (feest)uniform, die met afgrijzen op zijn gezicht naar de lijken kijkt. Later werd de ’onafhankelijke pers’ ook nog uitgenodigd. In "Demonendans op den Geitenberg" staat ook een verslag van "den vertegenwoordiger van het Algemeen Handelsblad". (In 1970 gefuseerd met de Nieuwe Rotterdamse Courant tot NRC/Handelsblad).  (Zie foto hieronder.)

 

 

Van de Nederlandse waarnemer, Dr. H.M. de Burlet, hoogleraar in de anatomie aan de universiteit te Groningen, kan men gegevens nakijken in het universiteitsmuseum. Wij hebben hen blij kunnen maken met een copie van de "Demonendans op den Geitenberg". Zij meldden ons in 1988, toen we bij één der periodieke media-oprispingen over Katyn, om informatie vroegen, dat de gegevens over de ontslagprocedure van De Burlet opgesloten zaten in een geheime kluis. (nazi's moeten beschermd worden). Zij stuurden een heel pak materiaal waaruit we nu enkele gegevens en de foto waarop ook De Burlet is afgebeeld, hier plaatsen. De Burlet (en zijn familie) was dus een fascist. Hij vluchtte met de bevrijding naar Zwitserland, later naar Amerika, daar werd hij in Philadelphia tot hoogleraar anatomie benoemd. In dezelfde tijd veroordeelde de politieke Kantonrechter hem in Nederland bij verstek tot 4 jaar gevangenisstraf en verbeurd verklaring van zijn bezittingen.

De Burlet was in Katyn vergezeld door zijn assistent Dr. J.H.Diemer, geen fascist. Met hem liep het niet zo goed af. Dr. Diemer stierf in het concentratiekamp Sandbostel. (Die getuige was kennelijk niet bruikbaar). Dr. Speleers, professor in de oogheelkunde aan de universiteit van Gent, was de ‘onafhankelijke’ uit België. Onze Belgische vrienden meldden dat hij eveneens een fascist was. De Zwitserse onderzoeker was Dr. Naville, hoogleraar in de gerechtelijke geneeskunde aan de universiteit te Genève. Hij legde na beëindiging van de secties direct een verklaring af aan een Duitse oorlogsverslaggever: "Het motief voor deze massamoord vloeit voort uit een wrede levensbeschouwing, uit de wil de burgerlijke wereld te vernietigen. Dat is een verschrikkelijk gevaar voor het avondland. Enz." Dr. M. Markov, docent in de gerechtelijke geneeskunde en criminologie aan de universiteit te Sofia, vertegenwoordigde Bulgarije. Hij getuigde later in Neurenberg. Wij noteren tot slot enkele getuigenissen. Omwille van de plaatsruimte laten we de vragen van de aanklager weg, die kunt u uit de antwoorden begrijpen. Dr. Markov: "Wij zijn twee maal in het Bos van Katyn geweest. Ik schat niet meer dan drie tot vier uur per keer. De documenten die wij gezien hebben lagen in vitrines." Markov getuigde dat hij niet tot een conclusie had kunnen komen en zich daarom op het in te vullen formulier had beperkt tot een verslag van de door hem verrichte sectie. (Ieder had op één lijk sectie verricht.) Aanklager: "Waarom?". "Omdat mij uit de in te vullen formulieren die men mij overhandigde bleek dat men ons al op voorhand wilde suggereren dat de lichamen drie jaar lang onder de grond hadden gelegen. En aangezien de gegevens die ik uit de door mij verrichte sectie verkreeg, in volkomen tegenspraak waren met dat verhaal, onthield ik mij van een conclusie." Verschillende getuigen die ter plaatse woonden, verklaarden in Neurenberg dat zij na de bezetting van de nazi's nog Poolse officieren aan het werk hadden gezien. Eén der getuigen verklaarde dat de Duitsers in de herfst van 1941 nog klopjachten hadden gehouden op gevluchte Poolse officieren. Dus in de tijd dat zij volgens de nazi's al vermoord waren. Ook werd in Neurenberg een document getoond van het Poolse Rode Kruis dat bij de moordpartijen gebruik was gemaakt van Duitse munitie: Kaliber 7,65 mm. Fabrikaat “Geko”.

 

A. van Luttikhuizen-de Vries

 

 


NCPN Beheerder, 06-04-10, 16:44, 7 jaren geleden: Albert Haas en de getuige Kalka
Henk Gerits schreef ons 4 maart 2010: Ik ben niet verast door deze verhalen, Omdat ik zelf bezig ben Met de Zaak Katyn.

Katyn is een van de Grootste verschrikkingen uit de Tweede Wereld oorlog. Tranen kom je tekort als je het drama tot het einde volgt. Als ik het hele Verhaal zou vertellen is deze ruimte niet voldoende. Toch doe ik een gok. Omwille van de waarheid. Voor Kalka. De Pool die dit drama als enigste overleefde. Hij heeft het verhaal Katyn kunnen vertellen aan Albert Haas, een Franse arts, tevens Verzetsstrijder voor Generaal de Gaulle. In Dachau heeft Dr Haas Kalka ontmoet. Zo droevig als Kalka is geeindigd durf ik hier aan het papier niet toe te vertrouwen, niet geschikt voor jeugde lezers. Zo erg is het Geweest.

Het boek van Albert Haas

Wat was Katyn? Katyn is een bos in Rusland, Dicht bij Smolensk in de buurt. Toen de Duitsers Rusland hadden bezet Werden in de bossen van Katyn duizenden Poolse officieren vermoord door de SS. Echter de Russen kregen de schuld. Tot vandaag de dag is dit zo gebleven. Maar er is hoop dat dit niet zo blijft. Want ik heb mij er in verdiept met sucses de waarheid boven gehaald.

Een oud Russisch gezegde luidt: Met leugens kom je ver. Alleen je kan nooit meer terug.

Hier in het kort Katyn wat er gebeurde:

Toen de Hemel lichter werd zag Kalka een andere grote groep Poolse gevangenen, blijkbaar uit een ander kamp, die aan de andere kant van het veld een loopgraaf aan het graven waren. Toen het laat in de middagschemerig werd,stelden de Duitsers draagbare zoeklichten op. Kalka dacht dat ze dus s nachts zouden moeten doorgraven. In plaats daar van werd hun bevolen hun schoppen neer te leggen,langs de rand van hun loopgraaf in de rij te gaan staan, hun schoenen uit te doen en hun broek en ondergoed tot onder de knien te laten zakken. Enkele gesloten vrachtwagens reden achteruit naar de loopgraven en bleven staan. Hun achterkleppn werden neer gelaten en tegen de tijd dat Kalka de machinegeweren zag,spoten de kogels al over de hele lengte van de loopgraven. Zijn wereld werd zwart  Hij opende eindelijk zijn ogen, maar alles was nog zwart en een enorm gewicht duwde hem omlaag. Zijn linkerschouder en Borst deden vreselijk pijn. Hij hoestte iets op waarvan hij dacht dat het slijm was,maar later besefte hij dat het gestold bloed geweest moest zijn. Eindelijk had hij zijn armen vrij. Langzaam duwde hij het gewicht dat op hem lag weg en kwam overeind. Hij stond op een tapijt van dode lichamen.Toen hij probeerde uit de loopgraaf te klimmen bezeerde hij zijn hand aan de oneffen wand. De pijn in zijn gewonde linkerarm was zo hevig dat hij het bijna uitschreeuwde als hij probeerde hem op te opheffen. Hij ontsnapte aan zijn graf door langzaam en met veel pijn en moeite een trap van lijken te bouwen.In het donker liep hij langs de rand van de loopgraaf,niet in staat na te gaan waar de geluiden van moeizame adem haling en geroep om hulp vandaan kwamen. Hij werd misselijk toen hij zag dat de loopgraaf al weer voor een deel met aarde was gevuld. Hij gaf bloed over en daarna liep hij weg.

Tot zover, van de hand van Henk Gerrits, een korte samenvatting van zijn visie, gebaseerd op zijn studie aangaande de zaak Katyn (4 Maart 2010).

 

NCPN Beheerder, 08-04-10, 15:46, 7 jaren geleden: Namen van betrokkenen en getuigen
In de discussie over de waarheid achter de moorden in Katyn, moet je als lezer een paar namen, als ankerpunten in de weerwar van feiten, meningen en personen, goed of slecht, goed in het oog houden. Dat zijn:
 
De getuige Kalka, wiens verhaal zo prachtig is opgeschreven in het boek van Albert Haas.
 

De waarnemers die de Duitsers rond 1943 hadden opgetrommeld. Zij kwamen uit de bezette of fascistische landen: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Italië, Kroatië, Nederland, Protectoraat Bohemen en Moravië, Roemenië, Slowakije, Hongarije en het ‘neutrale’ Zwitserland. Onder hen de Nederlander Dr. H.M. de Burlet, hoogleraar in de anatomie aan de universiteit te Groningen.

 

NCPN Beheerder, 08-04-10, 15:50, 7 jaren geleden: Context

In de discussie over Katyn zijn de feiten en de context waarbinnen ze afspelen belangrijk:

De echte geschiedenis van Katyn is immers langzaam uit het geheugen van de mensheid verdwenen. De waarheid wordt (immers) momenteel door nog steeds dezelfde anti-communisten als voorheen systematisch verkeerd voorgesteld.

De Sovjet Unie was geen “partner van Hitler-Duitsland” – zoals sommige media gisteren melden – maar Hitler-Duitsland had een niet-aanvalsverdrag met de SU en omgekeerd. Daarin stond dat als iemand Polen zou aanvallen, de ander het recht had op een brede veiligheidszone voor zichzelf om die agressor dan ook echt te kunnen weerstaan. Natuurlijk was de SU voor die clausule in het niet-aanvalsverdrag. Die clausule was geen verraad aan ‘de Polen’, zoals sommigen dat - met de kennis van nu – plegen voor te stellen.

Polen had in die periode een fascistische regiem. Toen Hitler Polen in 1939 binnenviel, bevrijde de SU de Polen in het oosten van Polen (dus) eigenlijk.

Dat de gemiddelde Nederlander en de gemiddelde Pool steeds minder over de Tweede Wereldoorlog weten en dat daarom kwaadwillende mensen hun revanchistische – foute - kijk (“de Russen hebben het gedaan” / “Stalin heeft het gedaan”) op de zaak steeds gemakkelijker voor het voetlicht kunnen krijgen.

Dat de omstandigheden van die tijd – voor de gemiddelde Nederlander nu, die alleen maar iets weet over WO II als ‘iets’ zieligs met Anne Frank - haast niet te begrijpen zijn. Dat de SU op een gegeven moment wel degelijk bufferzones in Polen en Finland nodig had. Immers 90% van de landen in West-Europa stond welwillend tegenover de plannen van Hitler om eens en voor altijd af te rekenen met ‘het Bolsjewistische gevaar’ en de minderwaardige volkeren in de Sovjet Unie zelf. (Lees Mein Kampf.) Naast Polen, hadden toentertijd ook Roemenië, Spanje, Italië, Hongarije, Portugal, Joegoslavië, Estland, Letland en Lithouwen fascistische regiems. (De beschaafde landen zoals Nederland, Frankrijk en Engeland wilde de SU ook kapot hebben; en gaven Hitler daarom alle ruimte...)

De op de Neurenbergerprocessen is toch echt wel bewezen dat de nazi’s verantwoordelijk voor de kwestie Katyn zijn geweest. (Zie voor een transcript van de getuigen-verhoren, de website en mijn eerdere mails hierover.)

De mensen die het weten  langzamerhand een voor een. Dat de massa steeds onkundiger wordt van de ware aard van de Tweede Wereldoorlog. En dat de media dus moeten opletten geen onzin te vertellen en ook geen mensen aan het woord laten die de waarheid willen verdraaien. Er zijn nu eenmaal mensen onder ons, en niet de minsten, die er nog steeds belang bij hebben dat Stalin meer slachtoffers op zijn geweten heeft dan Hitler.

Dat - bijvoorbeeld - Poetin een goede relatie met zijn buurland Polen wil hebben is enorm toe te juichen. Dat hij dan af en toe wat ‘door het stof’ moet is (diplomatiek) ook nog wel te verklaren, maar dat de geschiedenis over de uiteindelijke glorieuze bevrijding van Europa van het fascisme en fascistische regiems, zoals Polen er een had, wordt verkracht, zullen de voormalige Sovjet-volkeren en progressieve mensen in West-Europa echt niet toestaan.


NCPN Beheerder, 30-04-10, 15:59, 7 jaren geleden: Discussie in NRC/Handelblad
Zie ook de discussie over Katyn op de weblogs van de NRC die al loopt van 17 april 2010 tot heden (1 Mei 2010):
 
 
en
 
 
Hier doen ook enkele communisten in mee en spelen er een belangrijke rol.

Forum | Omhoog
Omhoog Terug