Over economische vraagstukken

Op dit forum bespreken wij economische vraagstukken.
Forum | Laatste bericht

NCPN Beheerder, 08-04-10, 22:29, 7 jaren geleden: Over economische vraagstukken
Op dit forum bespreken wij economische vraagstukken.

NCPN Beheerder, 08-04-10, 22:33, 7 jaren geleden: Inleiding door Rik Min (basistekst)

Elk jaar sterven er over de hele wereld 60 miljoen mannen, vrouwen en kinderen vanwege de gevolgen van het kapitalistische en imperialistische systeem, waar de Verenigde Staten en West-Europa het centrum van zijn. Dat is vele malen meer dan sommigen de communisten toedichten in die jaren dat ze socialistische landen, vanaf de grond af, moesten opbouwen.

Er zijn anderhalf miljard - of meer - werkzoekenden op deze aarde. Deze mensen kunnen hun eigen gezin niet onderhouden en zijn afhankelijk van de bedeling of van de kruimels die anderen hen laten. Een half miljard mensen op deze wereld heeft het redelijk goed en vijfeneenhalf miljard hebben het gewoonweg slecht.

En deze drie ontwikkelingen worden alleen maar sterker. De rijken worden rijker en de armen worden armer en aan hun lot overgelaten. Het kapitalisme is een magneet die alle rijkdom uit de zakken van de ander weet te zuigen en alle grondstoffen in de hele wereld voor een prijs ver onder de werkelijke handelswaarde weet te verzamelen. Het kapitalisme bepaalt sinds de val van de Sovjet-Unie helemaal alles en van alles zijn prijs. Alleen China sputtert nog een beetje tegen. Net als in de tijd van de grootgrondbezitters (het feodalisme) is er nu sprake van grootkapitaalbezitters (het internationale monopoliekapitaal), met hun centra in ons deel van de wereld.


NCPN Beheerder, 10-04-10, 22:54, 7 jaren geleden: Omgaan met mensen en omgaan met kapitaal

Elke maatschappij dient te investeren en te produceren; en elke maatschappij dient op de meest efficiënte wijze te produceren; zowel een kapitalistische als een socialistische.

Wij communisten/socialisten zeggen dat een rechtvaardigere wereld pas ontstaat als de productiemiddelen c.q. het internationale financieringskapitaal in handen zijn/komen van de bevolking; de werkende klasse.

Elk productiemiddel dat door mensen wordt bediend, produceert meerwaarde ('winst'). Ook in een socialistische maatschappij. In een kapitalistische maatschappij dient men te investeren en in een socialistische maatschappij dient men te investeren.

In een kapitalistische maatschappij stokt uiteindelijk alle productiviteit; de productie wordt vroeg of laat, uiteindelijk gesmoord in zijn eigen succes, zijn eigen crises, zijn eigen werkloosheid, onrust, volksverhuizingen en vernietiging van alle resources op grote schaal. Er ontstaat te allen tijde overproductie en derhalve crises en oorlogsdreigingen. In een socialistische maatschappij wordt tenminste elke cent winst teruggeploegd naar de maatschappij: gezondheidszorg, onderwijs, research, volkshuisvesting, infrastructuur, etc. In het kapitalisme komt de meerwaarde, de winst, uiteindelijk renteloos te liggen in een particuliere kluis. Men durft tenslotte niet meer te investeren in de angst zijn kapitaal kwijt te raken. Een crisis is dan geboren. Dit gebeurt in het kapitalisme periodiek; (pakweg) elke 60 jaar. Erger nog: crisissen kunnen 30 tot 40 jaar aanhouden. Een maatschappij raakt (dan) in verval. De werkloosheid wordt (dan) steeds erger; de oorlogsdreiging neemt (dan) toe.


NCPN Beheerder, 10-04-10, 22:55, 7 jaren geleden: Misverstanden
Maar er zijn veel misverstanden ontstaan in de loop van de tijd. En er is veel tegenwerking tegen communisten geweest. Door de bezittende klasse natuurlijk. Vooral van de bezittende klasse die nooit zelf heeft gewerkt en wiens inkomen - op wat voor manier dan ook - in de schoot is geworpen. Sommige 'misverstanden' zijn geen misverstanden; andere 'misverstanden' wel.
  Diep in hun hart zijn alle mensen communist of socialist. Het is immers een mooi en 'idealistisch' ideaal. Gedurende je leven mag je naar behoefte overal gebruik van maken, overal wonen, overal gaan en staan waar je maar wilt. Je hebt ruwweg 'recht' op 1 gedeeld door 6 miljard wereldburgers: van het bezit, de grond, het huizenbestand, het kapitaal, het bezit (of vruchtgebruik) van alle productiemiddelen.

Het kapitaal is het probleem dan ook niet, maar het kapitalisme. Kapitaal heb je nodig; kapitalisten niet. De bevolking kan zijn leiders het beste kiezen. Het zal zijn leiders kiezen die het beste het algemeen belang kunnen verdedigen. Aangezien er niemand meer alleen aandeelhouder is en iedereen tot de werkende klasse behoort, is het logisch dat de leiding van een socialistisch land opkomt voor de werkende klasse.

  Grootgrondbezitters en grootkapitaalbezitters die (nu nog) slapend rijk worden zullen uit de aard van hun positie de socialistische (lees communistische) beweging vrezen. Anderen hebben via de socialistische beweging een wereld te winnen. Zelfs de kinderen van de bezittende klasse en de bezittende klasse zelf.

Vooral de 'misverstanden' bij de gewone mensen over onze beweging baren mij zorgen. Hen wordt op alle mogelijke en onmogelijke manieren - dagelijks - zand in de ogen gestrooid; opdat men als persoon maar niet voor het socialisme of communisme zal gaan kiezen. Speciaal om hun onnatuurlijke houding te veranderen - immers onze beweging heeft onschatbare voordelen voor praktisch iedereen.

 


NCPN Beheerder, 10-04-10, 22:56, 7 jaren geleden: Er dienen links en...
  Er dienen links en rechts nog heel wat misverstanden weggewerkt te worden. Daarom ook is dit e-boek geschreven. Het moet duidelijk worden wat communisten niet zijn om te kunnen zien wat ze wel zijn. Communisten zijn bijvoorbeeld:
  • niet tegen auto's
  • niet tegen snelwegen;
  • niet tegen spoorlijnen;
  • niet tegen nieuwe wegen en spoorlijnen;
  • niet tegen toenemende mobiliteit (of automobiliteit);
  • niet tegen godsdiensten of kerken;
  • niet tegen geloven;
  • niet tegen mannen;
  • niet tegen de staat;
  • niet tegen grote bedrijven;
  • niet tegen geld;
  • niet tegen het eigenhuizenbezit van mensen;
  • niet op zich niet tegen gewone rijke mensen;
  • niet tegen investeren;
  • niet tegen winst;
  • niet tegen goede rendementen in een bedrijf;
  • niet tegen de vooruitgang (integendeel!);
  • niet tegen de technische vooruitgang;
  • niet tegen investeren in infrastructuur;
  • niet tegen een Betuwelijn;
  • niet tegen een goederenoverslag annex rangeerterrein;
  • op zich zelfs niet tegen kernenergie (als er maar niet op veiligheid wordt bezuinigd);
  • niet tegen de grote Rotterdamse zeehaven
  • daarom ook niet tegen een grote Amsterdamse luchthaven (Schiphol);
  • onder voorwaarden - ook niet tegen de politie;
  • onder voorwaarde - ook niet tegen een leger;
  • onder voorwaarden - ook niet tegen bondgenootschappen (NAVO).
   

Forum | Omhoog
Omhoog Terug