Over leugens in de media c.q. medialeugens

In dit forum bespreken wij leugens in de media. Vooral leugens over de communisten en de socialistische landen.
Forum | Laatste bericht

NCPN Beheerder, 08-04-10, 22:31, 7 jaren geleden: Over leugens in de media c.q. medialeugens
In dit forum bespreken wij leugens in de media. Vooral leugens over de communisten en de socialistische landen.

NCPN Beheerder, 08-04-10, 22:37, 7 jaren geleden: De Koude Oorlog (basistekst) (door Rik Min)

De Koude Oorlog is de meest gemene oorlog geweest die er is. Duizenden legale regeringen, bevrijdingsbewegingen en progressieve leiders zijn om zeep geholpen. Het ergste van deze oorlog is dat ze met 'medeweten' van de burgerij in West Europa en de Verenigde Staten wordt gevoerd. De burgerij wordt dag in dag uit misleid. Daarbij spelen de media bewust en soms onbewust een grote rol. Media en speciaal opgeleide journalisten liegen het grote publiek massaal voor [3]. De politici in het Pentagon creëren 'de waarheid', die de media dan moeten zien te verkopen. Vooral de rol van de zogenaamde 'linkse' media vind ik daarin het meest kwalijke. En deze koude oorlog gaat maar door, ook na het vallen van de muur.

Sinds kort weten we de grote lijnen waarlangs onze tegenstanders de Eerste Koude Oorlog hebben gespeeld; van de Tweede Koude Oorlog ook. Niet alleen komen er steeds meer details boven tafel, maar vele pionnen uit het verleden publiceren met veel trots ook hun memoires. Doordat ze vaak dom of kortzichtig zijn, beseffen deze rechtse mensen niet dat hun linkse tegenstanders nog niet allemaal dood of vermoord zijn en dat hun idealen en hun aanhangers nog overal in de wereld levend zijn. Die onthullingen zijn door mij dan ook gretig in dit eboek verwerkt.

De laatste fase van de Koude oorlog begon - voor ons, voor mij - in 1979, toen Brzezinski een val opstelde voor de Sovjet Unie en deze ten uitvoer bracht [1]. Brzezinski was minister in het kabinet van Jimmy Carter. In deze periode waren de socialistische landen en communistische partijen internationaal zeer sterk; evenals de internationale vredesbeweging. Er werden in Moskou en elders in de wereld indrukwekkende internationale congressen gehouden met communistische partijen uit bijna alle landen van de wereld. Deze wereldwijde politieke macht was een doorn in het oog van het leiders van het kapitalisme en het USA-imperialisme, allemaal zetelend in het Pentagon. Tussen de Republikeinen en Democraten was geen feitelijk verschil. Het anticommunisme in beide partijen is de laatste 90 jaar nooit verstomd. Men rook nu opnieuw een mooie kans [2]. Dat deze kans lukte was niet helemaal verwacht, maar als je analyseert hoe men het aanpakte was het logisch dat de Sovjet Unie weinig kans maakte. Het operationele doel van het Pentagon was de slag om de publieke opinie. Demonisering was het middel. Men wist al geruime tijd dat liegen, leugens en demonisering ongeëvenaarde krachten zijn waar links geen antwoord op had. Met dit middel had men het imago van Stalin en de Sovjet Unie al danig weten te ondermijnen. Je moest sterk in je schoenen staan om het op te nemen voor de in principe goede bedoelingen van Stalin en de Sovjet Unie. Maar leg deze politiek van goede bedoelingen maar eens uit aan mensen die dag en nacht worden misleid.


NCPN Beheerder, 10-04-10, 23:01, 7 jaren geleden: Afghanistan - bijvoorbeeld -...

Afghanistan - bijvoorbeeld - was nog een gewoon beschaafd land. Vrouwen liepen ongesluierd door de straten en velen gingen gewoon naar de universiteit. Ook arbeidersvrouwen. Kaboel was een gewone stad waar je alles kon kopen; ook westerse goederen. De progressieve regering van Taraki en later de regering van Kamel, was door een volksbevrijdingsbeweging aan de macht gekomen. Deze regering sloot een vriendschapsverdrag en een verdrag van wederzijdse bijstand met de Sovjet Unie. Breznjev was toen aan de macht. Deze progressieve ontwikkeling werd - zoals eigenlijk gebruikelijk gedurende de hele koude oorlog - door moord en op extreem listige wijze door het Pentagon in de kiem gesmoord.

Het Pentagon besloot rond 1979 een heimelijke oorlog tegen de socialistische landen te starten. Er werd door het Pentagon een concreet plan gesmeed en uitgevoerd om de Sovjet Unie in een val te laten lopen [2]. Als de Sovjet Unie in deze val zou trappen, konden de media het communisme in de media gemakkelijk zwart maken, zoals ze dat in 1956, met betrekking tot Budapest, en 1997, met betrekking tot Praag, ook lukten. Dit keer lukte het zelfs beter, en met meer gevolgen dan ooit verwacht. De uitvinder van dit sluwe spel was Zbigniew Brzezinski [6] [2]. Hij was nota bene lid van de regering van Jimmy Carter; beiden prominente leden van de democratische partij. De val die werd opgezet was Kaboel, Afghanistan. In Afghanistan hadden enige tijd daarvoor de communisten op een democratische manier, de macht weten te krijgen. Dat stak. Men begon - als vanouds maar nu nog smeriger - snode plannen te smeden om de publieke opinie om de tuin te leiden en ook dit keer kreeg men die weer mee. Dit keer begon ook links in Nederland bijna in zijn geheel mee te schuiven; met het inmiddels bekende gevolg: het eurocommunisme, het opheffen van de CPN en uiteindelijk het vallen van de muur [7].

Dit keer werd het spel gespeeld met slimme psychologische wapens en werd er een monsterverbond gesloten met groepen moslimfundamentalisten uit binnen en buitenland [8]. Men wist van te voren dat de leider van de SU, Brezjnev, de regering van communisten in Kaboel te hulp zou schieten. Er waren immers verdragen; verdragen van bijstand tussen Kaboel en Moskou. De progressieve communistische regering in Kaboel werd vanwege deze plannen van Brzezinski en Carter vanaf dat moment systematisch ondermijnd en haar leven werd onmogelijk gemaakt; daar ter plaatse, fysiek, maar vooral ook in het westen, bij intellectuelen, via de gelijkgeschakelde pers. Moskou kon niet anders dan deze progressieve regering met militairen vanuit de SU steunen. Men stuurde militairen, die daar hun leven niet meer zeker waren. Daarna wist het Pentagon precies wat haar te doen stond. Vliegtuigladingen Stingerraketten werden aangevoerd. Zelfs de NATO-troepen in West-Europa hadden deze unieke wapens toen nog niet. Het Sovjetleger en haar luchtmacht stond er kansloos tegenover en derhalve konden de grondtroepen geen stand houden. Om te kunnen overwinnen of zich alleen maar daar te kunnen handhaven, braken er bloederige gevechten uit, waarbij de westerse media niet nalieten de Sovjet Unie als een soort bloedhonden af te schilderen. De moehadjien waren onvoorstelbaar bloeddorstig. (Zie de hedendaagse video's hierover met het doorsnijden van kelen en het domweg afsnijden van geslachtsorganen.) Het Sovjetleger werd daardoor natuurlijk bijzonder 'opgefokt' (geprovoceerd). Door hun reactie werd het mogelijk ze in de internationale pers als 'gewelddadige Russen' neer te zetten. Terwijl het voor de volle honderd procent was en werd uitgelokt. Deze demonisering van 'de Russen' werd in West Europa - in burgerlijke pers - helaas een groot succes. Grote delen van links Nederland en ook de toenmalige jonge onervaren leiding van de CPN trapten er met open ogen in [7].

Internationaal waren nu alle kaarten op het moslimfundamentalisme gezet. Die moslimfundamentalisten waren helaas makkelijk te winnen. Het was een simpel een-tweetje tussen het kapitaal en het moslimfundamentalisme. Links Nederland had dat toen volstrekt niet door. Saoedi-Arabië - naar pas veel later bleek - leverde mankracht, de ideologie en naar later bleek zelfs het kapitaal. Bin Laden was in dit sluwe spel de joker. Het technisch wondermiddel, was de pas uitgevonden Stingerraket, waarmee elke schaapsherder, ten alle tijden, elk vliegtuig de lucht uit kon schieten.

 


NCPN Beheerder, 10-04-10, 23:04, 7 jaren geleden: Het was een klassiek...

Een-tweetjes zijn in de politiek hetzelfde als gewone een-tweetjes op het voetbalveld. Je passeert je tegenstander door tijdelijk een medestander de bal toe te spelen om daarna, als je de tegenpartij dus op het verkeerde been hebt gezet, de bal weer terug te krijgen. De USA hebben dat gedaan door Bin Laden, een tijdelijke bondgenoot, de bal toe te spelen.

Het was een klassiek 'een-tweetje' van het Pentagon met de moslimfundamentalisten in Saoedi-Arabië geweest. 

Een-tweetjes zijn in de politiek hetzelfde als gewone een-tweetjes op het voetbalveld. Je passeert je tegenstander door tijdelijk een medestander de bal toe te spelen om daarna, als je de tegenpartij dus op het verkeerde been hebt gezet, de bal weer terug te krijgen. De USA hebben dat gedaan door Bin Laden, een tijdelijke bondgenoot, de bal toe te spelen.

De Sovjet Unie stond machteloos tegen dit tijdelijke bondgenootschap. Links in West Europa en de SU werd hierdoor volkomen verrast. De oorlog verhardde zich en werd door moslimfanatici en de groep rondom Bin Laden meedogenloos gevoerd. De reputatie van de Sovjet Unie als vredebrenger werd verziekt. Dat had een enorm imagoprobleem tot gevolg, zowel voor de Sovjet Unie als voor de communistische partijen in oost en west Europa.
Veel mensen konden schaapherders en moslims maar moeilijk afvallen. De media konden van deze groepen in Nederland gemakkelijk 'zielige', 'achtergestelde' martelaren voor de 'goede zaak' maken. De communisten in Nederland en elders in Europa hadden hier geen antwoord op.


Forum | Omhoog
Omhoog Terug