De zaak Staufenberg

Staufenberg zelf was een reactionair. De kliek rondom xxxx wilde Hitler uit de weg ruimen en de macht over laten nemen door xxxx.
Forum | Laatste bericht

Rik 12345, 18-05-10, 16:24, 7 jaren geleden: De zaak Staufenberg
Staufenberg zelf was een reactionair. De kliek rondom xxxx wilde Hitler uit de weg ruimen en de macht over laten nemen door xxxx.

Henk Gerrits, 29-06-10, 16:29, 7 jaren geleden: Hitlers Laatste Dagen door G. L. Rozanov
In de nachtelijke uren van de negentwintigste april 1945 vindt temidden van de puinhopen van het brandende Berlijn, in het diepst geheim een zonderlinge cermonie plaats.
De Fuhrer trouwt.
Binnen enkele minuten voltrekt een Gouwleider in een der vele vergaderkamertjes van de reusachtige, twintig meter onder de Reichs-kanselarij gelegen bunker het huwelijk tussen Hitler en Eva Braun. De volgende dag,"s middags om negen minuten over drie zal Hitler zich van kant maken en zijn vrouw zal hem volgen in de dood.
In deze laatste dagen en weken voor de ineenstorting, terwijl de fronten van de geallieerden zich nauwer en nauwer om de resten van het Reich sluiten, gedraagt men zich in het Fuhrer Hauptkwartier alsof de vaak alleen nog maar op papier bestaande eenheden van de Wehrmacht duizenden kilometers van Berlijn vandaan zegevierend opmarcheren. Nog wordt getracht het getij te keren en de nederlaag af te wenden.
Hitler zelf voert via SS-Fuhrer Wolf onderhandelingen met Allen Dulles in Zwitserland. Himmler benadert Eisenhower en de Gaulle, Ribbentrop en Goering zijn aktief via Zweden, terwil de grootindustrie achter de rug van de nazi"s om al speculeert op de tijd na Hitler. Alle onderhandelaars trachten de geallieerden te splitsen door een afzonderlijke vrede te sluiten in het Westen en zichzelf op te werpen als de onmisbare beschermers tegen het"bolsjewistische gevaar uit het Oosten".
Maar het einde komt onafwendbaar naderbij. Terwijl SS-ers in een bomtrechter achter in de tuin van de Reichskanselarij de lijken van Hitler en Eva Braun verbranden, wappert op de koepel van de Reichsdag reeds de rode vlag. Acht dagen later zal door het Oberkommando van de Wehrmacht in Berlijn voor vertegenwoordigers van de Geallieerde troepen de onvoorwaardelijke capitulatie getekend worden.

Forum | Omhoog
Omhoog Terug