Over milieu-vraagstukken

DE OPWARMING VAN DE AARDE 

Concept-versie met concept-standpunt voor een communistische partij, geschreven door 

...Meer

Louis ten Voorde; geedit door Rik Min

 

Vele mensen raken in paniek als ze in de media steeds maar blijven horen dat de zeespiegel stijgt en dat het steeds maar warmer wordt in Nederland. Waarom doen de media toch mee met onzin en feiten over het klimaat door elkaar heen over ons uit te strooien? Ook allerlei berichten met het woord duurzaam erin wordt gevraagd en ongevraagd, zonder verdere uitleg wat concreet het probleem is, over ons uitgestort. Klimaatrapporten van het IPCC, het internationale verband van klimaatinstituten, blinken niet meer uit in werkelijk onafhankelijke berichtgeving. Instituten als deze hebben er belang bij om problemen op te kloppen. Wat moet een communistische partij in deze zaken doen. Klakkeloos achter GroenLinks, SP of Greenpeace aan lopen of een eigen mening formuleren? Communisten gaan altijd uit van feiten, van het dialectisch materialisme. En dat is in de ele klimaat discussie heel hard nodig. Want er is werkelijk sprake van een soort milieumaffia. El Gore kwam vorig jaar met spectaculaire dia-show, maar alles wat er in en opstond was overdreven. Tot op de dag van vandaag is het ons (mij) niet duidelijk waarom hij dat deed? Waarom hij zo verschrikkelijk overdreef? Wat is warmer en wat is duurzaam? Waarom kan hij niet gewoon aan het publiek uitleggen dat het klimaat nu eenmaal veranderd. Wat de mens ook doet. Dat vermeed hij. En waarom? Dat de mens invloed heeft op het klimaat zou best kunnen, maar in absolute zin en ook in relatieve zin staat er nog niets vast. Laat staan dat hij iets kan zeggen over het probleem van CO2 in absolute getallen. Het CO2-gas is een heel gewoon iets. Levende wezens ademen het in en uit. Planten hebben het nodig om te groeien. Als er geen CO2 is gaan planten en bomen dood. Dus de CO2-uitstoot hoeft niet het hoofd-probleem te zijn. Broeikasgassen wel. Daar is al veel aan gedaan. Maar moeten we nu voor een onbewezen relatie zoveel miljarden uitgeven aan het reduceren van CO2? Vroeger waren er ook periodes met hoge concentraties CO2 op aarde.

Het klimaat is in principe nog steeds onafhankelijk van de mens. Vroeger waren er periodes met hoge zeespiegels; en lage zeespiegels. Periodes van warmte wisselde zich af met periodes van koude. Dat is allemaal al heel lang bekend. Veel mensen schijnen dat niet te weten of horen dat nooit meer. Blijkbaar schort er iets aan de leerplannen op school. De Joegoslaaf Milankovic ontdekte in xxx dat de aardbaan om de zon iedere 100.000 jaar verandert, van bijna rond tot ellipsvormig. Hij noemt dat de rekcyclus. Ook ontdekte hij dat de stand van de aardas iedere 41.000 jaar verandert, van 21,5 tot 24,5 graden. Hij noemt dat de hoekcyclus. Tot slot ontdekte hij dat de aarde als een tol door de ruimte slingert. Iedere 22.000 jaar beschrijft de aardas een cirkel. Hij noemt dat de slingercyclus.
 
Hierdoor komen er op aarde ijstijden voor. De hevigheid van een ijstijd wordt bepaalt, door het feit of bovenstaande componenten al of niet samen vallen. Een ijstijd duurt 115.000 jaar (een glaciaal), een warmere periode tussen de ijstijden duurt globaal 10.000 jaar (een interglaciaal). We bevinden ons thans aan het eind van een interglaciaal, het zal dus weer kouder worden. Het verloop is echter grillig, overgangen worden gekenmerkt door eeuwen lange periodes van neerslag en de vorming van lage druk-gebieden. Zoals heden ten dage.
 
De voor-laatste ijstijd, de Saale-ijstijd, bracht ons op haar hoogte punt 140.000 jaar geleden, de grote stuwwallen.
Dit was het gevolg van het schuivende landijs, zeg maar gletsjers. De laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd, zorgde voor perma-frost. Hier door ontstonden gigantische vorstscheuren in de ondergrond. Ook werd het opwellende grondwater tot een ijs-lens bevroren, hier door onstonden zogenoemde pingo's. Pingo’s zijn nu nog te bewonderen als zuiver ronde vennen, o.m. in Albergen en op verschillende plaatsen in Drenthe.

 

Dat er ooit periodes van warmte zullen komen zal duidelijk zijn. Dat is inherent aan alles wat we weten over het verleden en dat hangt dus weer volledig af van de zon, de afstand en de zonneactiviteit. Ook het verdwijnen van diersoorten is een volkomen natuurlijk proces. Er ontstaan dieren en er verdwijnen derhalve diersoorten. Darwin heeft dus natuurlijk daaromtrent volkomen gelijk. Mensen die zijn theorieën over het ontstaan van diersoorten daaromtrent in twijfel trekken zijn achterlijk.

 

Maar kan de mens dat allemaal sturen en kan de mens dat beïnvloeden? Kan de mens het klimaat verzieken. Theoretisch kan het maar in de praktijk moet men hoofd en bijzaken onderscheiden. Sommige wetenschappers gaan uit van een enorme invloed op alles en strooien met paniekverhalen en sommige wetenschappers zeggen van niet echt. Althans met betrekking tot CO2, de opwarming en de zeespiegelstijging. Deze sceptici zijn sceptisch over de invloed van de mens op het stijgen van de zeespiegel met 1 tot 2 meter, maar zijn niet sceptisch over de vernieling van de oerwouden, de natuur en het milieu in het algemeen. Integendeel. De vernieling van de natuur en het landschap door de mens, of beter gezegd de olie-, hout- en bouw-multinationals gaat iedereen aan. Maar dat is een andere discussie.

Enschede,  dec. 2009

 

 

(Verbergen)
Forum | Laatste bericht

Rik 12345, 16-06-10, 14:28, 7 jaren geleden: Over milieu-vraagstukken (concept-tekst)

DE OPWARMING VAN DE AARDE 

Concept-versie met concept-standpunt voor een communistische partij, geschreven door Louis ten Voorde; geedit door Rik Min

Vele mensen raken in paniek als ze in de media steeds maar blijven horen dat de zeespiegel stijgt en dat het steeds maar warmer wordt in Nederland. Waarom doen de media toch mee met onzin en feiten over het klimaat door elkaar heen over ons uit te strooien? Ook allerlei berichten met het woord duurzaam erin wordt gevraagd en ongevraagd, zonder verdere uitleg wat concreet het probleem is, over ons uitgestort. Klimaatrapporten van het IPCC, het internationale verband van klimaatinstituten, blinken niet meer uit in werkelijk onafhankelijke berichtgeving. Instituten als deze hebben er belang bij om problemen op te kloppen. Wat moet een communistische partij in deze zaken doen. Klakkeloos achter GroenLinks, SP of Greenpeace aan lopen of een eigen mening formuleren? Communisten gaan altijd uit van feiten, van het dialectisch materialisme. En dat is in de ele klimaat discussie heel hard nodig. Want er is werkelijk sprake van een soort milieumaffia. El Gore kwam vorig jaar met spectaculaire dia-show, maar alles wat er in en opstond was overdreven. Tot op de dag van vandaag is het ons (mij) niet duidelijk waarom hij dat deed? Waarom hij zo verschrikkelijk overdreef? Wat is warmer en wat is duurzaam? Waarom kan hij niet gewoon aan het publiek uitleggen dat het klimaat nu eenmaal veranderd. Wat de mens ook doet. Dat vermeed hij. En waarom? Dat de mens invloed heeft op het klimaat zou best kunnen, maar in absolute zin en ook in relatieve zin staat er nog niets vast. Laat staan dat hij iets kan zeggen over het probleem van CO2 in absolute getallen. Het CO2-gas is een heel gewoon iets. Levende wezens ademen het in en uit. Planten hebben het nodig om te groeien. Als er geen CO2 is gaan planten en bomen dood. Dus de CO2-uitstoot hoeft niet het hoofd-probleem te zijn. Broeikasgassen wel. Daar is al veel aan gedaan. Maar moeten we nu voor een onbewezen relatie zoveel miljarden uitgeven aan het reduceren van CO2? Vroeger waren er ook periodes met hoge concentraties CO2 op aarde.

Het klimaat is in principe nog steeds onafhankelijk van de mens. Vroeger waren er periodes met hoge zeespiegels; en lage zeespiegels. Periodes van warmte wisselde zich af met periodes van koude. Dat is allemaal al heel lang bekend. Veel mensen schijnen dat niet te weten of horen dat nooit meer. Blijkbaar schort er iets aan de leerplannen op school. De Joegoslaaf Milankovic ontdekte in xxx dat de aardbaan om de zon iedere 100.000 jaar verandert, van bijna rond tot ellipsvormig. Hij noemt dat de rekcyclus. Ook ontdekte hij dat de stand van de aardas iedere 41.000 jaar verandert, van 21,5 tot 24,5 graden. Hij noemt dat de hoekcyclus. Tot slot ontdekte hij dat de aarde als een tol door de ruimte slingert. Iedere 22.000 jaar beschrijft de aardas een cirkel. Hij noemt dat de slingercyclus.
 
Hierdoor komen er op aarde ijstijden voor. De hevigheid van een ijstijd wordt bepaalt, door het feit of bovenstaande componenten al of niet samen vallen. Een ijstijd duurt 115.000 jaar (een glaciaal), een warmere periode tussen de ijstijden duurt globaal 10.000 jaar (een interglaciaal). We bevinden ons thans aan het eind van een interglaciaal, het zal dus weer kouder worden. Het verloop is echter grillig, overgangen worden gekenmerkt door eeuwen lange periodes van neerslag en de vorming van lage druk-gebieden. Zoals heden ten dage.
 
De voor-laatste ijstijd, de Saale-ijstijd, bracht ons op haar hoogte punt 140.000 jaar geleden, de grote stuwwallen.
Dit was het gevolg van het schuivende landijs, zeg maar gletsjers. De laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd, zorgde voor perma-frost. Hier door ontstonden gigantische vorstscheuren in de ondergrond. Ook werd het opwellende grondwater tot een ijs-lens bevroren, hier door onstonden zogenoemde pingo's. Pingo’s zijn nu nog te bewonderen als zuiver ronde vennen, o.m. in Albergen en op verschillende plaatsen in Drente.

Dat er ooit periodes van warmte zullen komen zal duidelijk zijn. Dat is inherent aan alles wat we weten over het verleden en dat hangt dus weer volledig af van de zon, de afstand en de zonneactiviteit. Ook het verdwijnen van diersoorten is een volkomen natuurlijk proces. Er ontstaan dieren en er verdwijnen derhalve diersoorten. Darwin heeft dus natuurlijk daaromtrent volkomen gelijk. Mensen die zijn theorieën over het ontstaan van diersoorten daaromtrent in twijfel trekken zijn achterlijk. 

Maar kan de mens dat allemaal sturen en kan de mens dat beïnvloeden? Kan de mens het klimaat verzieken. Theoretisch kan het maar in de praktijk moet men hoofd en bijzaken onderscheiden. Sommige wetenschappers gaan uit van een enorme invloed op alles en strooien met paniekverhalen en sommige wetenschappers zeggen van niet echt. Althans met betrekking tot CO2, de opwarming en de zeespiegelstijging. Deze sceptici zijn sceptisch over de invloed van de mens op het stijgen van de zeespiegel met 1 tot 2 meter, maar zijn niet sceptisch over de vernieling van de oerwouden, de natuur en het milieu in het algemeen. Integendeel. De vernieling van de natuur en het landschap door de mens, of beter gezegd de olie-, hout- en bouw-multinationals gaat iedereen aan. Maar dat is een andere discussie.

Enschede,  dec. 2009


Forum | Omhoog
Omhoog Terug